Prawo cywilne

Prawo rodzinne

i opiekuńcze

Prawo gospodarcze

w tym handlowe

Spadki

i darowizny

Prawo

administracyjne

Prawo pracy

i ubezp. społecznych

Odszkodowania

Prawo karne

i wykroczenia

 •  

  Strona wykorzystuje

  pliki cookies zobacz szczegóły

 •  

O MNIE

O KANCELARII

OFERTA

AKTUALNOŚCI

WYNAGRODZENIE

KONTAKT

Maciej Lewandowski

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego

Maciej Lewandowski

Prawo cywilne

 • reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszelkich etapach postępowań sądowych
 • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania
 • przygotowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych
 • doradztwo i kompleksowa pomoc w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
 • usługi prawne na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Prawo gospodarcze w tym handlowe

 • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz obsługa prawna zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał
 • sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, listów intencyjnych
 • pomoc prawna w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzenie spraw gospodarczych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym i przedsądowym
 • zakładanie, likwidacja, przekształcanie, łączenie spółek prawa handlowego

Prawo administracyjne

 • reprezentacją w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracyjnymi wszystkich instancji
 • sporządzaniem wszelkich podań, wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowaniem analiz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo - administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w tym min:

zadośćuczynienia, odszkodowania, renty należnych poszkodowanym w związku z

 • doznanymi obrażeniami ciała
 • błędami medycznymi
 • wypadkami przy pracy
 • śmiertelnymi wypadkami komunikacyjnymi
 • wypadkami w rolnictwie
 • szkodą na pojeździe
 • najmem pojazdu zastępczego
 • szkodami majątkowymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację
 • przygotowanie porozumień małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie
 • reprezentacja ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem
 • dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • pomoc prawna w sprawach nieletnich i reprezentacja praw poszkodowanych w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Spadki i darowizny

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • nieważność testamentu
 • zmiana postanowienia spadkowego
 • wydziedziczenie
 • darowizny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 •  odwołania od decyzji KRUS, ZUS w tym min. dotyczących emerytur, rent, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych
 • reprezentacja przed sądem zarówno pracowników, jak i pracodawców
 • odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę, nadgodziny
 • umowy o zakazie konkurencji i wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów
 • sprawy o mobbing, dyskryminację w pracy i naruszenie dóbr osobistych pracownika

Prawo karne i wykroczenia

Od 1 lipca 2015 r. zrównane zostały uprawnienia procesowe adwokatów i radców prawnych. W związku z tym radca prawny może występować w roli obrońcy w postępowaniu karnym i wykroczeniowym na takich samych zasadach jak adwokat.

 • doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem
 • analiza oraz sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego
 • reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, wykroczeniowego (postępowanie przygotowawcze w tym przed Policją i Prokuraturą, postępowanie przed  sądami karnymi powszechnymi)

Kontakt

Maciej Lewandowski

+48 535 415 354

Napisz do mnie

Napisz wiadomość na e-mail kontakt@kancelarialewandowski.com lub skorzystaj z poniższego formularza:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Zasięgnij opinii na miejscu

Łomża

ul. Sikorskiego 166 lok. 1.08

 

poniedziałek - piątek:

9:00 - 15:00

 

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze w Parku Przemysłowym Łomża

Copyright © KANCELARIA LEWANDOWSKI   |   Web Design - Yes White Studio

Copyright © KANCELARIA LEWANDOWSKI   |   Web Design - Yes White Studio